Soukromé psychoterapeutické centrum Atelier IIÚvod Osobní info Grofovo® dýchání Organizace semináře Objednávky termíny Kontakt Mandaly

osobní

MUDr. Stanislav Kudrle, nar. 1953

Vystudoval LFUK v Plzni v r. 1977, pracoval jako psychiatr v léčebně Dobřanech a od r. 1985 se věnoval léčbě návykových nemocí jako je alkoholová, drogová, herní či léková závislost. Získal specializaci II. stupně v psychiatrii a Osvědčení pro systemickou psychoterapii. Kromě psychiatrického vzdělání absolvoval psychoterapeutické a supervizní výcviky:

Vytvořil ve Fakultní nemocnici v Plzni léčebný program na pozicích transpersonální psychologie s využitím holotropního dýchání a zasloužil se o aplikaci této metody do klinické praxe léčby závislých.

V r. 1994 byl členem Poradního sboru ministra zdravotnictví ČR pro drogovou problematiku a několik let působil jako odborný poradce Mezirezortní protidrogové komise.

Vyučoval na LFUK v Plzni a jako člen Subkatedry pro Návykové nemoci IPVZ na doškolovacích akcích pro lékaře. Byl dlouholetým členem výboru odborné společnosti pro Návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Spolupracoval s Českou televizí na několika vzdělávacích projektech, jako byly seriály s drogovou problematikou "Na cestě", ”Když musíš, tak musíš”, dále ”Léčení v Evropě” – které představilo veřejnosti metodu holotropního dýchání nebo díl "Spiritus kontra spiritum" ze seriálu "OKO", který se věnoval léčbě alkoholismu.

Soukromé pracoviště otevřel v roce 2001 v klidném prostředí rodinného domku, které oceňují pro jeho intimitu a pocit bezpečí zejména malé skupinky účastníků holotropního dýchání, které je dnes z důvodů legislativních změn nazýváno Grofovým® dýcháním. Současně zde do r. 2016 byla poskytována ambulantní psychiatrická a psychoterapeutická léčba.

Od r. 2017 s odchodem do lékařského důchodu se věnuje již jen poradenské činnosti pro osobní rozvoj a prevenci, vzdělávání a poskytuje supervizní činnost. Organizuje nadále semináře s Grofovým® dýcháním. V r. 2020 byl prof. Stanislavem Grofem, MD jmenován mezinárodním lektorem výcviku Grof® legacy training a podílí se na přípravě výcviku „V odkazu Stanislava Grofa“ v České republice. Informace lze najít na www.groflegacytraining.cz