Soukromé psychoterapeutické centrum Atelier IIÚvod Osobní info Grofovo® dýchání Organizace semináře Objednávky termíny Kontakt Mandaly

organizace semináře

Semináře probíhají vždy ve dvou dnech a rozlišují se na :

Semináře začínají v pátek. Od 18 do 21 hodin se koná přednáška s diskusí, která poskytne rámec pro zážitkovou část. Účastníci semináře se vzájemně seznámí.

V sobotu od 9 do 20 hodin pokračujeme zážitkovým dýcháním, které probíhá ve dvou cyklech a je zakončeno malováním mandaly a skupinovým sezením, kde společně sdílíme a zpracováváme prožité.

Na semináře se dostavte vždy 15 minut před uvedeným začátkem na adresu :

Atelier II, Do Zámostí 67, Plzeň. (vchod z Fialkové 24)


S sebou potřebujete:

Studentům se poskytuje sleva.