Soukromé psychoterapeutické centrum Atelier IIÚvod Osobní info Grofovo® dýchání Organizace semináře Objednávky termíny Kontakt Mandaly

úvod

MUDr. Stanislav Kudrle - psychiatr a psychoterapeut
  • Individuální poradenství pro osobní rozvoj a prevenci psychických potíží
  • Vzdělávání v oblasti psychických poruch spojených se závislostí
  • Grofovo® dýchání
  • Supervize individuální i týmová

Doorway v překladu znamená brána. Pracoviště MUDr. Kudrleho může být branou k sebepoznání pro ty, kteří jsou motivováni k práci na sobě a současně nahlížejí psychické nebo psychosomatické obtíže jako příčinu svých životních komplikací, pocitů neúspěchu nebo jen pocitu nezajímavě žitého života.

Zaměření mé poradenské práce je i směrem k závislostním problémům, kterých v naší společnosti rychle přibývá a k partnerskému poradenství. V této oblasti léčby mám třicetiletou klinickou zkušenost.

Při své činnosti nediagnostikuji, ani se nevyjadřuji k diagnózám jiných lékařů, či k jejich léčebným postupům. Sám lékařskou praxi již neprovozuji.

Významnou součást centra tvoří semináře s Grofovým® dýcháním, které mají skupinový charakter. Jsou určeny pro ty z Vás, kteří jste na cestě hlubšího sebepoznání. Účastníci s pomocí zážitkové techniky objevují svůj spirituální potenciál v rozšířeném stavu vědomí. Grofovo® dýchání vychází z poznatků starých šamanských technik ověřených moderními výzkumy vědomí. Navození změněného stavu vědomí pomocí intenzivního dýchání za vlivu hudby uvolňuje spontánní léčivé mechanismy a významně přispívá k vytvoření pocitu sounáležitosti se světem, k nabytí důvěry v sebe a ve smysl života. Opakovaná sezení dopomáhají k úzdravě nebo ke zlepšení psychosomatických potíží. Často také dochází k přehodnocení životních potřeb a k vytvoření efektivnějších strategií.

Pracuji také jako certifikovaný supervizor ČIS a poskytuji supervizní činnost, jak pro jednotlivce tak pro týmy. Dosavadní dlouholetou zkušenost mám se supervizí pracovníků v pomáhajících profesích.