Soukromé psychoterapeutické centrum Atelier IIÚvod Osobní info Grofovo® dýchání Organizace semináře Objednávky termíny Kontakt Mandaly

Grofovo® dýchání

Holotropní dýchání , které bylo vyvinuto manželi MUDr.Stanislavem a Christinou Grofovými, je jednou z metod Transpersonální psychologie. Je založeno na 40-ti letém výzkumu mimořádných stavů vědomí, které psychiatr českého původu MUDr. Stanislav Grof zahájil v 60. letech v Československu, a ve kterém pak pokračoval v USA. Dnes patří MUDr. Stanislav Grof k světově uznávaným autoritám časově relativně mladého oboru Transpersonální psychologie. Teoretické zázemí a praktické aplikace této disciplíny, zejména metody Holotropního dýchání , lze najít v knihách dr. Grofa vydaných u nás v nakladatelstvích Gemma 89, Perla anebo ve Chvojkově nakladatelství. Jsou to knihy “Dobrodružství sebeobjevování”, “Za hranice mozku”, “Holotropní vědomí”, “Kosmická hra” a další. Z legislativních důvodů dnes Stanislav Grof metodu vyučuje jako Grofovo® dýchání, kterým se evokují holotropní stavy vědomí.

Holotropní v překladu znamená směřující k celistvosti. Metoda využívá zrychleného dýchání, evokativní hudby a práce s tělem k navození tranzu. Holotropní stavy vědomí umožňují člověku přístup ke všem rovinám lidských prožitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, které jsou v tomto procesu uvolňovány a transformovány.

Tato účinná metoda sebepoznání v sobě slučuje poznatky z moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie a různých spirituálních praktik. Zážitky, které přesahují naši obvyklou zkušenost času, prostoru a hranic ega, poskytují rozšířený pohled na sebe sama v nových souvislostech spirituálního uvědomění. Přináší mimo jiné užitečné náhledy závislým jedincům, umožňuje korigovat nutkavé a úzkostné stavy, a tak preventivně působit proti nežádoucím relapsům a krizím. Nejde primárně o léčebnou metodu, ale o cestu sebepoznávání, o oslovení duchovní roviny člověka. Terapeutické účinky přicházejí v okamžicích hlubšího porozumění a smíření.

SEMINÁŘE MOHOU PROSPĚT LIDEM

         

SEMINÁŘE NEJSOU URČENY